Ovčí sýry

Ovčí sýry

  Sýry Manchego | Ibertrad První zmínky o chovu dobytka na Iberském poloostrově existují ve spisech řeckého historika Strabóna (64 př. Kr. - 19). Archeologické nálezy nádob v různých jeskyních dokládají zpracování mléka dávno před naším letopočtem, a to zejména na severu dnešního Španělska. Podle tvaru nádob a jejich proděravění lze směle předpokládat, že sloužily k výrobě jednoduchých sýrů. K rozvoji různých technologií zpracování mléka k výrobě sýrů a dalších mléčných produktů velkou měrou přispěli Keltové, kteří se usadili zejména v oblastech pod Pyrenejemi a v Galícii a způsoby zpracování mléka sem přinesli ze střední Evropy. Rozvoji chovu hovězího dobytka, ovcí a koz věnovali péči i Římané a později zejména muslimové, kteří se na Iberském polostrově vylodili v roce 711 a opustili jej až po osmi stoletích. V pastviny proměňovali i polopouštní úhory a dobytkářství utěšeně vzkvétalo a ruku v ruce s tím i výroba sýrů. Legenda dokonce praví, že když křesťanský hrdina Pelayo v roce 722 poprvé zastavil postup Arabů směrem na sever u asturské Covadongy, vesničané jej odměnili "sýrem tak velkým, že musel být vezen na veliké káře". Ve středověku se nejrůznější druhy sýrů vyrábějí i v mnoha klášterech, zejména v blízkosti svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostela. Sýr se začíná vyskytovat i ve vznikjaící španělské literatuře: Juan Ruiz, Cervantes, Lope de Vega, Mateo Alemán...

Dnes se v každé oblasti Španělska vyskytuje nějaký speciální sýr a většina těchto typických specialit, ať už z kravského, ovčího nebo kozího mléka, získala označení D. O. - označení původu. Nejpopulárnější jsou sýry ze severu Španělska, kde má jejich výroba nejdelší tradici, ale do popředí se začínají dostávat i sýry z Baleárských ostrovů, například menorský sýr Mahón, či z Kanárských ostrovů, kde tvořil běžnou součást výživy původních obyvatel Guančů. Pokud jde o severní Španělsko, známý je například sýr Tronchón z Aragonie, vyráběný z ovčího nebo kozího mléka, kravský sýr z modrou plísní Cabrales z Asturie, kravský sýr Tetilla z Galície, navarrský ovčí sýr Roncal, či nepřeberné množství sýrů z Katalánska, které jsou ovšem vyráběny převážně z kravského mléka, zatímco vynikající sýry z Extremadury se vyrábějí převážně z mléka kozího (Los Ibores, La Vera, Las Hurdes).

Ve světovém hodnocení sýrů se ty španělské vždy ocitají v nejvyšších patrech pomyslného žebříčku, a to často i před sýry francouzskými. Například v listopadu 2016 proběhla v baskickém San Sebastianu/Donostii nejprestižnější světová soutěž sýrů World Cheese Awards, v níž bylo přihlášeno 3000 sýrů z 250 zemí světa. Sýry posuzovala  mezinárodní porota složená z 266 expertů na sýry. Ta vybrala 16 nejlepších sýrů světa, z toho bylo 7 sýrů španělských a mezi nimi i světoznámý sýr Manchego.

Já se specializuji na dovoz snad nejznámějšího španělského ovčího sýra Manchego a snad nejznámějšího baskického ovčího sýra Idiazabal. Více na http://www.ibertrad.cz/ovci-syry/syry-manchego a http://www.ibertrad.cz/ovci-syry/syry-idiazabal

Výsledek obrázku pro quesos espaňoles

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam a urna ante. Aenean maximus venenatis leo id pellentesque. Donec nibh tellus, hendrerit ut faucibus ornare, mollis non nisi.